Weronika Idzikowska

Animatorka społeczna i kulturowa, badaczka aktywności społecznej i kulturowej dzieci i młodzieży, pedagożka kultury.
Bada i uczy, jak posługiwać się narzędziami kultury w procesie zmiany społecznej oraz w jaki sposób skutecznie oddawać głos tym grupom społecznym, które „jak ryby głosu nie mają”. Stale współpracuje z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie i Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Prowadzi szkolenia dla dorosłych zainteresowanych podejmowaniem długofalowych działań na rzecz rozwoju społeczności dziecięcych oraz budowaniem i wzmacnianiem dziecięcych i młodzieżowych form współdecydowania o sobie i o świecie. Stronniczka idei powszechnej i wspartej o dialog edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w której wszyscy mamy prawo do wyrażania swoich poglądów i moc do zmieniania świata.
W swoim wystąpieniu opowie o tym, jak i po co oddawać dzieciom i młodzieży głos w sprawach społecznie ważnych oraz jakie skutki dla naszej przyszłości może mieć wyłączenie dzieci i młodzieży z debaty społecznej i współdecydowania o świecie.