Piotr Sułkowski

Fizyk, adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Piotr Sułkowski (dr hab.) – zajmuje się fizyką teoretyczną, w szczególności matematycznymi aspektami teorii strun i kwantowej teorii pola; prowadzi też badania z zakresu biofizyki. Jest adiunktem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownikiem California Instiute of Technology (USA); prowadził badania m.in. także na Harvardzie, Uniwersytecie w Amsterdamie, Uniwersytecie w Bonn. Laureat grantu ERC Starting Grant – najbardziej prestiżowego grantu naukowego Unii Europejskiej. Zajmuje się też popularyzacją nauki, m.in. prowadzi portal internetowy „Zapytaj fizyka”. Do jego pasji, oprócz nauki, należą też wędrówki – wysokogórskie, na nartach, jak też w różnych innych okolicznościach – oraz muzykowanie. Wykład dotyczyć będzie różnych nieoczekiwanych związków fizyki z matematyką, rozumianych tradycyjnie, jak też zupełnie nowych, odkrytych w ostatnich latach. Zwróci uwagę na zaskakujące konsekwencje takich powiązań, zarówno matematyczno-fizyczne, jak też filozoficzne.