Piotr Wojciech Durak

Nauczyciel akademicki/pisarz/fotograf
Jestem nauczycielem akademickim, pisarzem i fotografem amatorem. Na co dzień nauczam języka polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie i gatunków dziennikarskich na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jestem autorem 5 książek i 2 albumów fotograficznych, a także kilkunastu wystaw foto w Polsce i na Ukrainie. Moją pasją jest odwiedzanie miejsc opuszczonych przez człowieka, zapomnianych, ze szczególnym uwzględnieniem zamkniętych kopalni. Martwe, opuszczone miejsca są dla mnie inspiracją do książek i wierszy.

Tytuł wystąpienia: Moda na śmierć i zniszczenie, czy próba ucieczki przed pędzącym światem? O miłośnikach i zasadach turystyki ekstremalnej.
W wystąpieniu poruszę kwestie psychologiczne popularności nurtu zwanego urban exploration, omówię temat i pokażę w praktyce jak to wygląda i czy ma przyszłość.